วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563

ยาเสพติด'วาระแห่งชาติ'ต้องเร่งแก้

 12 ม.ค. 2563 04:45 น.    หมวดหมู่ ยาเสพติด

สตูล - พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่วิทยาลัยชุมชนสตูล พร้อมมอบนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ เป็นบ่อนทำลายประเทศ ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาในระดับที่สูงมาก กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลงให้ได้ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 5 มาตรการ คือ ความร่วมมือระหว่างประเทศ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันยาเสพติด การบำบัดรักษายาเสพติด และการบริการจัดการอย่างบูรณาการ
พลตรีเกรียงไกร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดระดับความรุนแรงของปัญหาสู่การเป็นสังคมไทยปลอดภัยยาเสพติดโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการนำผู้เสพสู่การบำบัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จังหวัดปัตตานี
ครั้งแรกตั้งเป้านำผู้เสพเข้าสู่การบำบัด 10,000 กว่าราย แต่จากปีที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการบำบัดมากถึง 20,000 กว่าราย สิ่งสำคัญคือ การคืนคนดีสู่สังคม คืนเยาวชนที่ปลอดจากยาเสพติดสู่อ้อมกอดของพ่อแม่

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 13 ม.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

ความคิดเห็น