วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563

ส่งออกไก่แช่แข็งผ่านด่านบูเก๊ะตา

 23 ม.ค. 2563 04:38 น.    หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

นราธิวาส - พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวตอนหนึ่งในขณะนำสื่อมวลชนจากส่วนกลางเยี่ยมชมด่านบูเก๊ะตา อ.แว้ง ว่า การขับเคลื่อนและการพัฒนาต่างๆ ในห้วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก้าวหน้าเป็นลำดับ โดยได้พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจฐานราก มิติสังคม มิติทรัพยากรมนุษย์ มิติด้านการศึกษา และการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นภาพใหญ่ของภาคใต้ที่รัฐบาลได้เดินหน้าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้านนายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท นายด่านศุลกากรบูเก๊ะตา เผยว่า ด่านชายแดนบูเก๊ะตาก่อสร้างตั้งแต่ปี 2549 มีสินค้าที่เข้าออกทางฝั่งชายแดนส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่นำเข้าช่วงนี้ อาทิ ของใช้ในครัวเรือน เช่น เซรามิกต่างๆ หินโมก สินค้าส่งออกเป็นพวก ผักสด ไก่แช่แข็ง ผ้านวม และเครื่องใช้อุปโภคบริโภค

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 24 ม.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

ความคิดเห็น