วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564

แม่ทัพภาค4กำชับกำลังพลใช้สื่อโซเชียลคำนึงผลกระทบต่องานในหน้าที่

 20 พ.ย. 2563 16:01 น.    หมวดหมู่ การ รปภ. ในชีวิต และทรัพย์สิน

ปัตตานี-แม่ทัพภาค4พบปะกำลังพลค่ายสิรินธร ย้ำเจ้าหน้าที่ยึดมั่นยุทธศาสตร์คนดี กำชับใช้สื่อโซเชียลต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลเสียต่องานในหน้าที่
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้พบปะมอบนโยบายแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าที่ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
พลโท เกรียงไกร กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้มาพบปะกำลังพลที่ปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานในปีนี้ ยังคงปฏิบัติงานสานต่อแนวทางการดำเนินงานของแม่ทัพภาคที่ 4 ท่านที่ผ่านมา ทั้งการปฏิบัติงานภายใต้กรอบแนวทางยุทธศาตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน 5 งาน ซึ่งกำลังพลที่ปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จำเป็นต้องเข้าใจ เรียนรู้ ให้สามารถนำไปปฏิบัติ และ นำไปสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถตอบคำข้อข้องใจ สงสัยให้กับพี่น้องประชาชนได้ในทุกเรื่อง ทั้งงานการควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมาย, งานแก้ไขปัญหายาเสพติด, งานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง, งานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและงานสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ เหล่านี้ไปพร้อม ๆ กัน
ทั้งนี้การทำงานในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทุกคนว่า ต้องยึดถือ "ยุทธศาสตร์การเป็นคนดี" เป็นสำคัญ ยึดมั่นทำงานด้วยความโปร่งใส และจริงใจ กำลังพลทุกนายต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่ รวมทั้งกำชับถึงการใช้สื่อโซเชียลในชีวิตประวันต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำลังพลต้องมีจิตสำนึกในความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนอีกด้วย

ที่มา: www.posttoday.com
News Code: gen g:posttoday g:agency g:post p:wptd v:netnews

ความคิดเห็น