วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

ตอนที่ 13 โครงการลุ่มน้ำแม่ปิง

 6 ก.ค. 2565 09:22 น.    เข้าชม 350

โครงการพระราชดำริ ( แอนนิเมชั่น)

Now Playing 13/30
1

ตอนที่ 1 โครงการเขื่อนป่าสัก

2

ตอนที่ 2 โครงการเขื่อนขุนด่าน

3

ตอนที่ 3 โครงการห้วยองคต

4

ตอนที่ 4 โครงการน้ำดีไล่น้ำเสีย

5

ตอนที่ 5 โครงการบึงมักกะสัน

6

ตอนที่ 6 โครงการแก้มลิง

7

ตอนที่ 7 โครงการฝนหลวง

8

ตอนที่ 8 โครงการอ่าวคุ้งกระเบน

9

ตอนที่ 9 โครงการแหลมผักเบี้ย

10

ตอนที่ 10 โครงการลุ่มน้ำปากพนัง

11

ตอนที่ 11 โครงการลุ่มน้ำทอน

12

ตอนที่ 12 โครงการลุ่มน้ำแม่อาว

13

ตอนที่ 13 โครงการลุ่มน้ำแม่ปิง

14

ตอนที่ 14 โครงการป่าขุนแม่กวง

15

ตอนที่15 โครงการเขาหินซ้อน

16

ตอนที่ 16 โครงการห้วยฮ่องไคร้

17

ตอนที่ 17 โครงการเขาชะงุ้ม

18

ตอนที่ 18 โครงการแกล้งดิน

19

ตอนที่ 19 โครงการหญ้าแฝก

20

ตอนที่ 20 โครงการชั่งหัวมัน

21

ตอนที่ 21 โครงการคลองลัดโพธิ์

22

ตอนที่ 22 โครงการพิกุลทอง

23

ตอนที่ 23 โครงการห้วยทราย

24

ตอนที่ 24 ทฤษฎีใหม่

25

ตอนที่25 โครงการดาบส

26

ตอนที่ 26 โครงการสวนจิตรลดา

27

ตอนที่ 27 โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน

28

ตอนที่ 28 โครงการสะพานภูมิพล

29

ตอนที่29 โครงการหลวงดอยคำ

30

ตอนที่ 30 โครงการห่มดิน

ความคิดเห็น