วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

ตอนที่ 10 ราชประชานุเคราะห์ เพื่อเด็กด้อยโอกาสSUB

 4 ธ.ค. 2565 13:21 น.    เข้าชม 122

พระเมตตาสู่ปวงประชา ปี 2565

Now Playing 10/20
1

ตอนที่ 01 จากน้ำพระราชหฤทัยSUB

2

ตอนที่ 02 สายธารแห่งพระเมตตาSUB

3

ตอนที่ 03 พัฒนาสู่ความยั่งยืนSUB

4

ตอนที่ 04 เพื่อปวงประชาSUB

5

ตอนที่ 05 เพื่อน้อง เรียนดี ที่ รร ตชด บ้านพักดี จังหวัดยะลาSUB

6

ตอนที่ 06 เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาทSUB 1

7

ตอนที่ 06 เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาทSUB

8

ตอนที่ 08 ทฤษฎีใหม่ เกษตรที่ยั่งยืนSUB

9

ตอนที่ 09 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามพระราชดำริSUB

10

ตอนที่ 10 ราชประชานุเคราะห์ เพื่อเด็กด้อยโอกาสSUB

11

ตอนที่ 11 สัตว์ป่า คืนถิ่นที่โคกไม้เรือ

12

ตอนที่12 ไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ชายแดนใต้

13

ตอนที่ 13 สวนป่ากับการอนุรักษ์ยั่งยืน

14

ตอนที่ 14 เอกลักษณ์ ผ้าทอมือโคกไผ่ 1

15

ตอนที่ 15 ฟาร์มสร้างสุข

16

ตอนที่16 ธารน้ำใจ ที่ธารโต

17

ตอนที่ 17 พัฒนา บ้านโคกมาแจ

18

ตอนที่ 18 สืบสาน งานศิลป์

19

ตอนที่ 19 เขื่อนบางลาง สานสร้างพลังชุมชน

20

ตอนที่ 20 สวนพฤกษศาสตร์สุไหงปาดี 60 พรรษามหาราชินี

ความคิดเห็น