วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2567

สุขทุกตำบล EP 9 กลุ่มกาแฟพื้นเมือง บ้านลูโบ๊ะบาตู

 29 ส.ค. 2565 11:34 น.    เข้าชม 639

สุขทุกตำบล ปี 2564

Now Playing 9/20
1

สุขทุกตำบล EP 1 กลุ่มปลาส้มบ้านบาตูมัส

2

สุขทุกตำบล EP 2 กลุ่มลูกประคบสมุนไพรบ้านหลวงจันทร์ ต.ทรายขาว จ.ปัตตานี

3

สุขทุกตำบล EP 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าละหมาด ตำบลกระหวะ จังหวัดปัตตานี

4

สุขทุกตำบล EP 4 กลุ่มปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ ต.โคกเคียน จ.นราธิวาส

5

สุขทุกตำบล EP 5 ฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าตาเขียว

6

สุขทุกตำบล EP 6 กลุ่มวิสาหกิจปักผ้าคลุมผมสตรีบ้านลาเวง

7

สุขทุกตำบล EP 7 เกษตรผสมผสาน ชุมชนฮูแตทูวอ

8

สุขทุกตำบล EP 8 กลุ่มยาหม่องปุตรี บ้านบาโงกูโบ

9

สุขทุกตำบล EP 9 กลุ่มกาแฟพื้นเมือง บ้านลูโบ๊ะบาตู

10

สุขทุกตำบล Ep10 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์ บ้านบาฆันแตรัม

11

สุขทุกตำบล EP 11 กลุ่มปันหยาบาติก อำเภอละงู จังหวัดสตูล

12

สุขทุกตำบล EP 12 กะปิบ้านท่าแลหลา จังหวัดสตูล

13

สุขทุกตำบล EP 13 วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องหอมมะลิแดงท่าด่าน จังหวัดปัตตานี

14

สุขทุกตำบล EP 14 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปยางพาราบ้านถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

15

สุขทุกตำบล EP 15 วิสาหกิจชุมชนชาเจ๊ะเหม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

16

สุขทุกตำบล EP 16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

17

สุขทุกตำบล EP 17 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟ อำเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา

18

สุขทุกตำบล EP 18 กลุ่มทะเลกรอบ ของฝากนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา

19

สุขทุกตำบล EP 19 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

20

สุขทุกตำบล EP 20 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักผลไม้ปลอดภัยอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ความคิดเห็น