วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563

วันที่ ๒๘ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๑.๔๕ น. ศปป.๕ กอ.รมน. นำปฏิทินตั้งโต๊ะเหลือใช้ สภาพสมบูรณ์ ที่ได้รับบริจาคจากกำลังพลของ ศปป.๕ กอ.รมน. ไปมอบให้กับศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปประดิษฐ์เป็นหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตาต่อไป

 28 ม.ค. 2563

วันที่ ๒๘ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๑.๔๕ น. ศปป.๕ กอ.รมน. นำปฏิทินตั้งโต๊ะเหลือใช้ สภาพสมบูรณ์ ที่ได้รับบริจาคจากกำลังพลของ ศปป.๕ กอ.รมน. ไปมอบให้กับศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปประดิษฐ์เป็นหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตาต่อไป

ความคิดเห็น