วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563

สำหรับเจ้าหน้าที่

ใบเปลี่ยนเวร และแทนเวร ที่ถูกต้อง
ไฟล์ดาวน์โหลด: ใบเปลี่ยนเวร_และแทนเวร_ที่ถูกต้อง.doc
ใบขออนุญาตแทนเวร V2 (ห้ามแก้ไขหรือบันทึกทับ
ไฟล์ดาวน์โหลด: ใบขออนุญาตแทนเวร_V2_(ห้ามแก้ไขหรือบันทึกทับ.docx
ใบลา100-006(แบบ 5)
ไฟล์ดาวน์โหลด: ใบลา100-006(แบบ_5).doc
ใบลาป่วย
ไฟล์ดาวน์โหลด: ใบลาป่วย.doc
ใบลาพักผ่อนประจำปี
ไฟล์ดาวน์โหลด: ใบลาพักผ่อนประจำปี.doc
05005 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม และขออาหารว่าง
ไฟล์ดาวน์โหลด: 05005_แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม_และขออาหารว่าง.pdf
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ไฟล์ดาวน์โหลด: แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง.xlsx
ใบยืมสิ่งของและอุปกรณ์
ไฟล์ดาวน์โหลด: ใบยืมสิ่งของและอุปกรณ์.docx
แบบฟอร์มขออนุมัติการใช้บริการงานประชาสัมพันธ์
ไฟล์ดาวน์โหลด: แบบฟอร์มขออนุมัติการใช้บริการงานประชาสัมพันธ์.docx

หน้า 1 จาก 1 หน้า แสดง 9 จากทั้งหมด 9 รายการ