วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์

6 เม.ย. 2563

          วันนี้ 6 เม.ย.63 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค 4 ลงติดตาม สังเกตการณ์ การรับ 76 คนไทย ที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย ทั้งจุดคัดกรอง ระบบการทำงานความพร้อมต่าง ๆ ย้ำคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศ ตามมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด           คณะคนไทยมุสลิมทั้ง 76 คน ได้เดินทางม...

..อ่านต่อ
6 เม.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. พันโท ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ 30 ได้พบปะกำลังพล ชี้แจงการปฏิบัติตัวและวินัยทหารในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมกับมอบ สเปรย์ แอลกอฮอล์ และแผ่นพับหลักการดูแลปฏิบัติตัวในห้วงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ ฐานปฏิบัติการ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ 30 และ จุดตรวจ/ด่านตรวจ หน้าฐานปฏิบัติการ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ 30 บ้านรูโบ๊ะซามา หมู่ที่ 8 ตำบลปาเสมัส ...

..อ่านต่อ
6 เม.ย. 2563

          วันนี้ 5 เม.ย. 63 นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมอาคารพักรับรอง ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะใช้เป็นที่พักในระหว่างกักตัวของกลุ่มชาวไทยมุสลิมที่กลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 29 คน ซึ่งเป็นชาวจังหวัดสงขลา 25 คน เป็นชาวจังหวัดเชียงราย สมุทรปราการ กระบี่ และกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 คน โดยทั้งหมดจะเดินทางมากับเที่ยวบินพิเศษที่บิ...

..อ่านต่อ
6 เม.ย. 2563

          รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกขณะนี้ การรักษาผู้ป่วยยังต้องพึ่งพาการให้ยารักษาตามอาการของผู้ป่วย และการผลิตวัคซีนยังอยู่ในกระบวนการของพัฒนาและวิจัยอย่างเร่งด่วน แต่ยังมีวิธีการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่สามารถทำได้ทันทีอีกวิธีหนึ่ง คือ การนำพลาสมาจากผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่หายแล้ว นำไปใช้รักษาผู้ป่วยอาการรุนแรง...

..อ่านต่อ
4 เม.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ร่วมกับ พันเอก ทิม เรือนโต ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา เเละคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประกาศ ให้ทุกด่านตรวจเข้มงวดในการกวดขัน พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย เเละเครื่องดื่มบำรุงร่างกาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทหาร, เจ้าหน้าที่ตำรวจ เเละหน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำด่านตรวจ-จุดสกัด ดังนี้...

..อ่านต่อ
4 เม.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 21.00 น. ที่ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง / ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะหริ่ง เป็นประธานพิธีปล่อยแถวหน่วยกำลัง 3 ฝ่าย (ปกครอง ตำรวจ ทหาร) เพื่อบังคับใช้กฏหมาย และประกาศแจ้งประชาชน ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ในการห้ามบุคคลในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออก...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 28 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 277 รายการ