วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์

17 ก.ย. 2563

          วันนี้ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ตำบลจวบ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรม ” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน” โดยมี พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วยนายมะสุขรี ซีเดะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนจิตอาสา ร่วม...

..อ่านต่อ
17 ก.ย. 2563

          วันนี้ ( 17 ก.ย.63 เวลา 09.30 น. ) ที่วัดควนใน หมู่ที่ 3 บ้านพิกุล ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนไทยพุทธในพื้นที่ ร่วมทำบุญ เนื่องใน “ประเพณีสารทเดือนสิบ” เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ให้กับบรรพชน (ตา-ยาย) ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการสืบสานประเพณีร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนในพื้นที่           ...

..อ่านต่อ
17 ก.ย. 2563

          ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ชุดตรวจเยี่ยมติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 5 ครัวเรือน ประกอบด้วย ครัวเรือนของนางปวิตา ตราชู ทายาทของนายสิทธิเดช ตราชู เสียชีวิตจากเห...

..อ่านต่อ
16 ก.ย. 2563

          วันนี้ (16 ก.ย. 63) เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธานเปิดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของเยาวชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตเทศบาลนครยะลา จำนวน 2,300 คน โดยมี คณะสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน และส่...

..อ่านต่อ
16 ก.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านบือซู หมู่ที่ 6 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานในพิธีส่งมอบโรงเรือนเพื่อพัฒนากลุ่มผลิตพริกแกงบ้านบือซูให้กับกลุ่มสตรีบ้านบือซู หมู่ที่ 6 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามนโยบายในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างอาชีพ/สร้างรายได้สู่ชุมชน    &nb...

..อ่านต่อ
15 ก.ย. 2563

          ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4205 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 3 ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับครู และนักเรียน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารในพื้นที่และตรวจความเรียบร้อย เพื่อทำให้พื้นที่สถานศึกษามีความปลอดภัย พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อให้ได้รู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  ...

..อ่านต่อ
15 ก.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ ฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4412 กองร้อยตำรวจชายแดนที่ 4417 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมและพบปะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4412 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรมูโนะ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก...

..อ่านต่อ
15 ก.ย. 2563

          พันโท จตุพล ศรีเกตุ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 404/3 หมู่ที่ 7 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบ้านของพลทหารดีเด่น วงศ์งาม ทหารใหม่ ผลัด 1/63 หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวของน้องมีฐานะยากจน มารดาก็อยู่เพียงลำพังเเละสภาพบ้านก็ไม่ค่อยเเข็งเเรง ไม่มีห้องน้ำ หน่ว...

..อ่านต่อ
14 ก.ย. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพล ทำการฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัว “แม่ไม้มวยไทย” ให้กับเยาวชนในพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างความใกล้ชิด ลดความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน โดยมีครูเขียว หรือ สิบโท ขจรเกียรติ พรหมจรรย์ มาเป็นครูฝึกประจำค่ายมวย “ศิษย์โกเมธ ท.พราน 47” ในฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4703 บ้านตันหยง หมู่ที่ 2 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอย...

..อ่านต่อ
14 ก.ย. 2563

          ที่มัสยิดสุเหร่าคลองบือเระ หมู่ที่ 1 บ้านราวอ ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี           หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม “งานอาซูรอสัมพันธ์” ร่วมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ พร้อมมอบสิ่งของในการจัดกิจกรรม เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นการสร้างคว...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 49 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 487 รายการ