วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์

27 พ.ย. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 จัดเตรียมความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ สำหรับการบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่           ทั้งนี้ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ออกประกาศ ฉบับที่ 5 เรื่อง ฝนตกหนักภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีผลกระทบช่วงวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2563 พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี หน...

..อ่านต่อ
26 พ.ย. 2563

          วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2563 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยพลตรีศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 /ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ลงตรวจพื้นที่ บ้านตะโล๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา บริเวณกำแพงรั้วชายแดนไทยมาเลเซีย หลักเขตแดน 9/6-7 พร้อมรับฟังสรุปสถานการณ์ โดยจากการลงตรวจพื้นที่ที่เป็นจุดที่มีการปีนกำแพงเข้าออกลักลอบหนีเข้ามา พบบริเวณดังกล่าวเป็นกำแพงซีเม...

..อ่านต่อ
26 พ.ย. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกับ ชุดคุ้มครองตำบลสะกำ ปลัดอำเภอมายอ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ เร่งให้ความช่วยเหลือ นายสาตา มะมิง ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งบ้านที่พักอาศัยได้รับความเสียหายจากทรุดตัวพังลงมาจากพายุฝนพัดถล่ม ประกอบกับบ้านที่พักอาศัยมีลักษณะ เป็นบ้านไม้ยกสูงมีสภาพทรุดโทรม จึงเป็นเหตุให้พังลงมา           เบื้องต้นหน่วยได้เข้าให้การช่วยเหลือในการขนย้าย/เคลียร์สถานที่ เพื่อให้ก...

..อ่านต่อ
24 พ.ย. 2563

          กองพลพัฒนาที่ 4 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยการจัดกำลังพลเร่งช่วยเหลือประชาชนเปิดเส้นทางพื้นที่ดินโคลนถล่ม จำนวน 2 เส้นทาง ในพื้นที่หมูที่ 6 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้           นอกจากนี้ยังได้จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าฟื้นฟูทำความสะอาดอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณ...

..อ่านต่อ
23 พ.ย. 2563

          วันนี้ ( 23 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 10.30 น. ที่ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อพบปะ พูดคุย พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมี พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังห...

..อ่านต่อ
23 พ.ย. 2563

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 09.00 น. ที่ห้องประชุม วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามการขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่ โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษา...

..อ่านต่อ
22 พ.ย. 2563

          วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร​ ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางพบปะครอบครัว และเยี่ยมเยียนทหารใหม่ในกิจกรรมการเปิดค่ายพบญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ปี 2563 ตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติได้พบปะกับทหารใหม่หลังจากเข้ารับการฝึก และได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของน้องทหารใหม่ ให้คลายความวิตกกังวลเป็นห่วงบุตรห...

..อ่านต่อ
22 พ.ย. 2563

          วันนี้ ( 22 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 08.30 ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พันเอกธานี เกียรติสาร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกับกำลังพลของหน่วย ได้ดำเนินการจับปลาดุกที่เพาะเลี้ยงในบ่อ และเก็บไข่เป็ดจากการเพาะเลี้ยงเป็ดไข่ เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันแก่กำลังพล โดยไข่เป็ดที่ได้ส่วนหนึ่งจะนำไปแปรรูปเป็นไข่เค็ม ไว้แจกจ่ายให้แก่กำลังพล เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของกำลังพลอีกด้ว...

..อ่านต่อ
17 พ.ย. 2563

          วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) ที่บ้านดอน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นประธานส่งมอบบ้านให้แก่ นางแมะเอียด สะนิ อายุ 63 ปี ผู้ยากไร้ โดยบ้านหลังดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร จากกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ ซึ่งเป็นองค์กรช่วยเหลือชาวบ้านโดยไม่แสวงกำไร นำรายได้จากการขายขนมจีนสมุนไพรอบแห้งสำเร็จรูปมาสร้างบ้านให้แก่ผ...

..อ่านต่อ
17 พ.ย. 2563

          ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมเป็นครูช่วยสอน เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ในหลายๆด้าน ให้กับน้อง ๆ นักเรียน พร้อมทั้งมอบหนังสือฝึกเขียนอาหรับ ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดโต๊ะเด็ง หมู่ที่ 1 บ้านโต๊ะเด็ง ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 58 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 573 รายการ