วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรราา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) ขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างเดือน เม.ย.-ธ.ค.๖๕ ณ โรงพยาบาล หรือจุดรับบริจาคโลหิต ทั่วประเทศ            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญชม รายการ จารึกไว้ ณ ชายแดนใต้ ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวดีดีในทุกมิติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทย ออกอากาศทุกวันเสาร์/อาทิตย์ เวลา ๒๐.๒๐ - ๒๐.๔๐ น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์​กองทัพบก​ (ททบ.5/HD5)            เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรราา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) ขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างเดือน เม.ย.-ธ.ค.๖๕ ณ โรงพยาบาล หรือจุดรับบริจาคโลหิต ทั่วประเทศ            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญชม รายการ จารึกไว้ ณ ชายแดนใต้ ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวดีดีในทุกมิติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทย ออกอากาศทุกวันเสาร์/อาทิตย์ เวลา ๒๐.๒๐ - ๒๐.๔๐ น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์​กองทัพบก​ (ททบ.5/HD5)            เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรราา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) ขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างเดือน เม.ย.-ธ.ค.๖๕ ณ โรงพยาบาล หรือจุดรับบริจาคโลหิต ทั่วประเทศ            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญชม รายการ จารึกไว้ ณ ชายแดนใต้ ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวดีดีในทุกมิติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทย ออกอากาศทุกวันเสาร์/อาทิตย์ เวลา ๒๐.๒๐ - ๒๐.๔๐ น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์​กองทัพบก​ (ททบ.5/HD5)            เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรราา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) ขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างเดือน เม.ย.-ธ.ค.๖๕ ณ โรงพยาบาล หรือจุดรับบริจาคโลหิต ทั่วประเทศ            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญชม รายการ จารึกไว้ ณ ชายแดนใต้ ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวดีดีในทุกมิติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทย ออกอากาศทุกวันเสาร์/อาทิตย์ เวลา ๒๐.๒๐ - ๒๐.๔๐ น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์​กองทัพบก​ (ททบ.5/HD5)            เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรราา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) ขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างเดือน เม.ย.-ธ.ค.๖๕ ณ โรงพยาบาล หรือจุดรับบริจาคโลหิต ทั่วประเทศ            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญชม รายการ จารึกไว้ ณ ชายแดนใต้ ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวดีดีในทุกมิติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทย ออกอากาศทุกวันเสาร์/อาทิตย์ เวลา ๒๐.๒๐ - ๒๐.๔๐ น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์​กองทัพบก​ (ททบ.5/HD5)
กิจกรรมภายใน ศปป.๕
ดูทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๕ พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. มอบหมายให้ พล.ท.สมเกียรติ มาลากรณ์ ที่ปรึกษา ศปป.๕ กอ.รมน. และ คณะฯ ร่วมกับ ศปนย.จชต. ลงพื้..

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๕ พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. มอบหมายให้ พล.ท.สมเกียรติ มาลากรณ์ ที่ปรึกษา ศปป.๕ กอ.รมน. และ คณะฯ ร่วมกับ ศปนย.จชต. ลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาหลาปาเต๊ะ/ กลุ่มจักรสาน/กลุ่มสมุนไพรทักษอร/กลุ่มอาหารทะเลแปรรูป/กลุ่มพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป จ.สตูล

บทความ
ดูทั้งหมด
คลังอินโฟกราฟิก
ดูทั้งหมด