วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
ศปป.5 กอ.รมน.ขอเชิญทุกท่านไปสัมผัสกับเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทย ผ่านรายการมองมุมบวก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 - 17.00 น.ทาง ททบ. (HD.5)            เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) ขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างเดือน เม.ย.-ธ.ค.๖๕ ณ โรงพยาบาล หรือจุดรับบริจาคโลหิต ทั่วประเทศ            ศปป.5 กอ.รมน.ขอเชิญทุกท่านไปสัมผัสกับเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทย ผ่านรายการมองมุมบวก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 - 17.00 น.ทาง ททบ. (HD.5)            เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) ขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างเดือน เม.ย.-ธ.ค.๖๕ ณ โรงพยาบาล หรือจุดรับบริจาคโลหิต ทั่วประเทศ            ศปป.5 กอ.รมน.ขอเชิญทุกท่านไปสัมผัสกับเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทย ผ่านรายการมองมุมบวก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 - 17.00 น.ทาง ททบ. (HD.5)            เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) ขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างเดือน เม.ย.-ธ.ค.๖๕ ณ โรงพยาบาล หรือจุดรับบริจาคโลหิต ทั่วประเทศ            ศปป.5 กอ.รมน.ขอเชิญทุกท่านไปสัมผัสกับเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทย ผ่านรายการมองมุมบวก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 - 17.00 น.ทาง ททบ. (HD.5)            เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) ขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างเดือน เม.ย.-ธ.ค.๖๕ ณ โรงพยาบาล หรือจุดรับบริจาคโลหิต ทั่วประเทศ            ศปป.5 กอ.รมน.ขอเชิญทุกท่านไปสัมผัสกับเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทย ผ่านรายการมองมุมบวก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 - 17.00 น.ทาง ททบ. (HD.5)            เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) ขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างเดือน เม.ย.-ธ.ค.๖๕ ณ โรงพยาบาล หรือจุดรับบริจาคโลหิต ทั่วประเทศ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมภายใน ศปป.๕
ดูทั้งหมด
วันที่ ๑ ส.ค. ๖๕ พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่นายทหารชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีผู้บัง..

วันที่ ๑ ส.ค. ๖๕ พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่นายทหารชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีผู้บังคับบัญชา และข้าราชการ ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธี ดังนี้ จ.ส.ท.ธีระยุทธ จันทร์สว่าง เป็น จ.ส.อ. และ ส.อ.หญิง กัญญาณัฐ คชรัตน์ เป็น จ.ส.ต.

บทความ
ดูทั้งหมด
คลังอินโฟกราฟิก
ดูทั้งหมด