วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566
ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกแง่มุมผ่านรายการ จารึกไว้ในแผ่นดิน ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. HD๑) ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.            ประกาศรายชื่อกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ในโครงการสื่อสร้างสรรค์ สานฝันเยาวชน ระหว่างวันที่ 15-18 ก.ย. 66 ณ รร. บีพี สมิหราบีท แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา สามารถติดตามรายละเอียด/กำหนดการได้ทาง เวปไซต์ ศปป. ๕ กอ.รมน. และ เพจ Facebook สื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชน            สวมหน้ากาก ล้างมือ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีผู้คนหนาแน่น รวมทั้งการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด 19 ยังเป็นการ์ดป้องกันที่ดีที่สุด            ศปป.๕ กอ.รมน. ห่วงใยพี่น้องประชาชนในสภาวะอากาศร้อน ขอให้ระวังป้องกันตนเองจากการเกิดภาวะโรคลมแดด (HEATSTROK) โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ท่ามกลางอากาศร้อน หรือในที่ที่มีแดดจัด ควรศึกษาวิธีการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยตนเองและผู้อื่น            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญผู้สนใจเรื่องราวอันงดงามในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทย ได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้ง สารคดี บทความ งานวิจัย ข้อมูลเชิงรูปภาพ E-book และข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ในหน้าต่างของเวปไซต์            สายด่วน 1374 กอ.รมน.รับแจ้งเหตุเพื่อความมั่นคง ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร จำนวน 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. LINE official (สแกน Qr code ☟) 2. facebook platform            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกแง่มุมผ่านรายการ จารึกไว้ในแผ่นดิน ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. HD๑) ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.            ประกาศรายชื่อกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ในโครงการสื่อสร้างสรรค์ สานฝันเยาวชน ระหว่างวันที่ 15-18 ก.ย. 66 ณ รร. บีพี สมิหราบีท แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา สามารถติดตามรายละเอียด/กำหนดการได้ทาง เวปไซต์ ศปป. ๕ กอ.รมน. และ เพจ Facebook สื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชน            สวมหน้ากาก ล้างมือ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีผู้คนหนาแน่น รวมทั้งการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด 19 ยังเป็นการ์ดป้องกันที่ดีที่สุด            ศปป.๕ กอ.รมน. ห่วงใยพี่น้องประชาชนในสภาวะอากาศร้อน ขอให้ระวังป้องกันตนเองจากการเกิดภาวะโรคลมแดด (HEATSTROK) โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ท่ามกลางอากาศร้อน หรือในที่ที่มีแดดจัด ควรศึกษาวิธีการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยตนเองและผู้อื่น            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญผู้สนใจเรื่องราวอันงดงามในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทย ได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้ง สารคดี บทความ งานวิจัย ข้อมูลเชิงรูปภาพ E-book และข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ในหน้าต่างของเวปไซต์            สายด่วน 1374 กอ.รมน.รับแจ้งเหตุเพื่อความมั่นคง ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร จำนวน 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. LINE official (สแกน Qr code ☟) 2. facebook platform            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกแง่มุมผ่านรายการ จารึกไว้ในแผ่นดิน ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. HD๑) ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.            ประกาศรายชื่อกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ในโครงการสื่อสร้างสรรค์ สานฝันเยาวชน ระหว่างวันที่ 15-18 ก.ย. 66 ณ รร. บีพี สมิหราบีท แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา สามารถติดตามรายละเอียด/กำหนดการได้ทาง เวปไซต์ ศปป. ๕ กอ.รมน. และ เพจ Facebook สื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชน            สวมหน้ากาก ล้างมือ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีผู้คนหนาแน่น รวมทั้งการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด 19 ยังเป็นการ์ดป้องกันที่ดีที่สุด            ศปป.๕ กอ.รมน. ห่วงใยพี่น้องประชาชนในสภาวะอากาศร้อน ขอให้ระวังป้องกันตนเองจากการเกิดภาวะโรคลมแดด (HEATSTROK) โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ท่ามกลางอากาศร้อน หรือในที่ที่มีแดดจัด ควรศึกษาวิธีการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยตนเองและผู้อื่น            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญผู้สนใจเรื่องราวอันงดงามในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทย ได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้ง สารคดี บทความ งานวิจัย ข้อมูลเชิงรูปภาพ E-book และข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ในหน้าต่างของเวปไซต์            สายด่วน 1374 กอ.รมน.รับแจ้งเหตุเพื่อความมั่นคง ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร จำนวน 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. LINE official (สแกน Qr code ☟) 2. facebook platform            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกแง่มุมผ่านรายการ จารึกไว้ในแผ่นดิน ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. HD๑) ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.            ประกาศรายชื่อกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ในโครงการสื่อสร้างสรรค์ สานฝันเยาวชน ระหว่างวันที่ 15-18 ก.ย. 66 ณ รร. บีพี สมิหราบีท แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา สามารถติดตามรายละเอียด/กำหนดการได้ทาง เวปไซต์ ศปป. ๕ กอ.รมน. และ เพจ Facebook สื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชน            สวมหน้ากาก ล้างมือ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีผู้คนหนาแน่น รวมทั้งการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด 19 ยังเป็นการ์ดป้องกันที่ดีที่สุด            ศปป.๕ กอ.รมน. ห่วงใยพี่น้องประชาชนในสภาวะอากาศร้อน ขอให้ระวังป้องกันตนเองจากการเกิดภาวะโรคลมแดด (HEATSTROK) โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ท่ามกลางอากาศร้อน หรือในที่ที่มีแดดจัด ควรศึกษาวิธีการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยตนเองและผู้อื่น            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญผู้สนใจเรื่องราวอันงดงามในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทย ได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้ง สารคดี บทความ งานวิจัย ข้อมูลเชิงรูปภาพ E-book และข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ในหน้าต่างของเวปไซต์            สายด่วน 1374 กอ.รมน.รับแจ้งเหตุเพื่อความมั่นคง ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร จำนวน 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. LINE official (สแกน Qr code ☟) 2. facebook platform            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกแง่มุมผ่านรายการ จารึกไว้ในแผ่นดิน ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. HD๑) ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.            ประกาศรายชื่อกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ในโครงการสื่อสร้างสรรค์ สานฝันเยาวชน ระหว่างวันที่ 15-18 ก.ย. 66 ณ รร. บีพี สมิหราบีท แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา สามารถติดตามรายละเอียด/กำหนดการได้ทาง เวปไซต์ ศปป. ๕ กอ.รมน. และ เพจ Facebook สื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชน            สวมหน้ากาก ล้างมือ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีผู้คนหนาแน่น รวมทั้งการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด 19 ยังเป็นการ์ดป้องกันที่ดีที่สุด            ศปป.๕ กอ.รมน. ห่วงใยพี่น้องประชาชนในสภาวะอากาศร้อน ขอให้ระวังป้องกันตนเองจากการเกิดภาวะโรคลมแดด (HEATSTROK) โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ท่ามกลางอากาศร้อน หรือในที่ที่มีแดดจัด ควรศึกษาวิธีการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยตนเองและผู้อื่น            ศปป.๕ กอ.รมน. ขอเชิญผู้สนใจเรื่องราวอันงดงามในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทย ได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้ง สารคดี บทความ งานวิจัย ข้อมูลเชิงรูปภาพ E-book และข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ในหน้าต่างของเวปไซต์            สายด่วน 1374 กอ.รมน.รับแจ้งเหตุเพื่อความมั่นคง ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร จำนวน 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. LINE official (สแกน Qr code ☟) 2. facebook platform
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมภายใน ศปป.๕
ดูทั้งหมด
วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ ผอ.ศปนย.จชต. เป็นประธานในพิธีส่งมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรมในโครงการ ..

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ ผอ.ศปนย.จชต. เป็นประธานในพิธีส่งมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรมในโครงการ “การส่งเสริมและยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบชาและสมุนไพรของชุมชนสังคมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี”

คลังอินโฟกราฟิก
ดูทั้งหมด