วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

26 ม.ค. 2566

วันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต. สุรวิทย์ รัตนประทุม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร...

..อ่านต่อ
26 ม.ค. 2566

วันที่ ๒๖ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ ปรมน.ทบ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น...

..อ่านต่อ
25 ม.ค. 2566

วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. พบปะมวลชนจิตอาสา “ดาหลาบารู” ณ ศูนย์โอทอป จชต....

..อ่านต่อ
25 ม.ค. 2566

วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะฯ รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์, หารือ ข้อราชการ และประสานการปฏิบัติกับ ศูนย์สันติวิธี (ศสว.)...

..อ่านต่อ
24 ม.ค. 2566

วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต.และคณะฯ พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน ผู้แทนส่วนราชการ ภาคประชาสังคมและสำรวจพื้นที่การขยายผล "คำตอบอยู่ที่ตำบล" ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จว.ป.น. โดยมี นายฮาซัน ดอเลาะ นายกเทศมนตรี, กำนัน ต.ปะนาเระ, เครือข่ายมวลชน กลุ่มแกนนำประมงพื้นบ้าน, แกนนำสตรีชาวเล และ กอ.รมน.จังหวัด ป.น. ให้การต้อนรับ...

..อ่านต่อ
23 ม.ค. 2566

วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต.และคณะฯ พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน และสำรวจพื้นที่การขยายผล "คำตอบอยู่ที่ตำบล" ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จว.ป.น. โดย นายจักรี เจ๊ะสิเหาะ กำนัน ต.ดอนรัก และลูกบ้าน ร่วมด้วยปลัดอำเภอหนองจิก และ กอ.รมน.จังหวัด ป.น. ให้การต้อนรับ...

..อ่านต่อ
23 ม.ค. 2566

วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. /ผอ.ศปนย.จชต. และคณะฯ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ พร้อมทั้งหารือข้อราชการ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยฉก.ปัตตานี โดยมี พล.ต. ขจรศักดิ์ อินทร์ทอง ผบ.ฉก.ปัตตานี ให้การต้อนรับ ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ป.น....

..อ่านต่อ
23 ม.ค. 2566

วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. /ผอ.ศปนย.จชต.และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายแวดือ ราแม มะมิงจิ รองจุฬาราชมนตรี /ประธาน กอจ. จังหวัดปัตตานี...

..อ่านต่อ
23 ม.ค. 2566

วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุม การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนและการ บูรณาการงานด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖...

..อ่านต่อ
16 ม.ค. 2566

วันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.สิทธิ์ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 27 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 267 รายการ