วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

28 เม.ย. 2567

วันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีปิด โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน...

..อ่านต่อ
19 มี.ค. 2567

ศปป.5 กอ.รมน. มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาแก่เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมรับทราบปัญหา และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จชต....

..อ่านต่อ
13 มี.ค. 2567

เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๗, ๑๓.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. /ผอ.ศปนย.จชต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน. และ ศปนย.จชต. ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม ตรวจสอบ ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ และให้คำแนะนำเพิ่มเติมให้กับหน่วยปฏิบัติระดับกองร้อยในพื้นที่ จชต....

..อ่านต่อ
7 มี.ค. 2567

วันที่ ๗ มี.ค. ๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต. สุรวิทย์ รัตนประทุม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานจัดกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร...

..อ่านต่อ
6 มี.ค. 2567

เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลโท ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมชี้แจงผลการดำเนินการโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.ส่วนกลาง...

..อ่านต่อ
16 ก.พ. 2567

วันศุกร์ที่ ๑๖ ก.พ. ๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ประจำปี ๒๕๖๗...

..อ่านต่อ
14 ก.พ. 2567

วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต. สุรวิทย์ รัตนประทุม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานจัดกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา...

..อ่านต่อ
12 ก.พ. 2567

วันจันทร์ที่ ๑๒ ก.พ. ๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ให้กับกำลังพล ที่ปฏิบัติงาน ศปป.๕ กอ.รมน. ณ สนามฟุตบอล ม.๑ รอ....

..อ่านต่อ
24 ม.ค. 2567

วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานจัดกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ณ บริเวณห้องโถง อาคารรื่นฤดี กอ.รมน....

..อ่านต่อ
12 ม.ค. 2567

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของกำลังพล ทบ. สังกัด สง.ปรมน.ทบ. และข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. ที่ได้รับพระราชทาน ฯ ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน....

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 38 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 375 รายการ