วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

3 ต.ค. 2565

วันที่ ๓ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้เข้าร่วมในพิธี แสดงความยินดีและถวายสัตย์ปฏิญาณตน ของนายทหารชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (วาระ ต.ค. ๖๕) ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ในกองบัญชาการกองทัพบก โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี...

..อ่านต่อ
30 ก.ย. 2565

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน ส่งมอบการบังคับบัญชาให้กับ พล.ต.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ณ สำนักงาน ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก โดยมีกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธี...

..อ่านต่อ
27 ก.ย. 2565

วันที่ ๒๗ - ๒๙ ก.ย. ๖๕ ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสื่อบุคคล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา จชต. (สื่อ ๔ นคร กิจกรรมที่ ๒)...

..อ่านต่อ
26 ก.ย. 2565

วันที่ ๒๖ - ๒๙ ก.ย. ๖๕ ศปป.๕ กอ.รมน.ได้จัดกิจกรรม "คำตอบอยู่ที่ตำบล" กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ, นาทวี, เทพา, สะบ้าย้อย) และจังหวัดสตูล จำนวน ๑๒๐ คน...

..อ่านต่อ
23 ก.ย. 2565

วันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พัฒนาสื่อบุคคล ณ โรงแรมฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสื่อมวลชนหลากหลายสาขาในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง กว่า ๑๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม...

..อ่านต่อ
19 ก.ย. 2565

วันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พัฒนาสื่อบุคคล ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช...

..อ่านต่อ
12 ก.ย. 2565

วันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๕ พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม "คำตอบ อยู่ที่ตำบล" ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี จ.ปัตตานี...

..อ่านต่อ
6 ก.ย. 2565

วันที่ ๖ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พัฒนาสื่อบุคคล ณ ห้องทับทิมแกรนด์ฮออล์ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์...

..อ่านต่อ
2 ก.ย. 2565

วันที่ ๒ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พัฒนาสื่อบุคคล ณ โรงแรมไมด้า อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสื่อมวลชนหลากหลายสาขาในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง กว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม...

..อ่านต่อ
31 ส.ค. 2565

วันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. นำกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. เข้ารับการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ณ รร.พธ.พธ.ทบ....

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 22 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 217 รายการ