วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2566

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

2 มิ.ย. 2566

วันที่ ๒ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

..อ่านต่อ
25 พ.ค. 2566

วันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่ จว.ย.ล. เพื่อพบปะมวลชนให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมุสตอฟา ต.สะเตงนอก อ.เมือง จว.ย.ล....

..อ่านต่อ
24 พ.ค. 2566

วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๑.๑๕ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.และ คณะฯ พร้อมด้วย พล.ต. เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.พล.ร.๑๕ /ผบ.ฉก.น.ธ. เข้าเยี่ยมคารวะ นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ (บาบออิง)...

..อ่านต่อ
24 พ.ค. 2566

วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.และ คณะฯ เข้าพบปะหารือ ประสานการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา...

..อ่านต่อ
23 พ.ค. 2566

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.และ คณะฯ เข้าพบปะ และให้กำลังใจเครือข่ายมวลชน...

..อ่านต่อ
23 พ.ค. 2566

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.และ คณะฯ เข้าเยี่ยมเยียนและประสานการปฏิบัติหน่วย สล.คปต.สน. ณ พล ร. ๑๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย...

..อ่านต่อ
23 พ.ค. 2566

พล.ต. สุรวิทย์ รัตนประทุม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร...

..อ่านต่อ
23 พ.ค. 2566

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.และ คณะฯ เข้าหารือข้อราชการและประสานการปฏิบัติกับ กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี...

..อ่านต่อ
23 พ.ค. 2566

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.และ คณะฯ ลงพื้นที่เพื่อพบปะให้กำลังใจ เครือข่ายมวลชน...

..อ่านต่อ
15 พ.ค. 2566

วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. พร้อมด้วย พล.ต. สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. , พล.ต. ธารา ปัญญาจันทร์ รอง.ผอ.ศปนย.จชต. และ พ.อ.วราวุฒิ มักการุณ ผอ.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. เดินทางไปประสานการปฏิบัติกับหน่วย ศปนย. จชต. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 30 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 300 รายการ