วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ (ร.ท.)​ให้กับ ร.ต.หญิง วันเพ็ญ แก้วเกิด นักวิชาการประสานความมั่นคง สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. และ ส.ต.หญิง ชลิยา สร้อยน้อย (ส.ท.)​ เจ้าพนักงานธุรการ สมค. ศปป.๕ กอ.รมน. ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน.โดยมี กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธี

 1 มิ.ย. 2563

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ (ร.ท.)​ให้กับ ร.ต.หญิง วันเพ็ญ แก้วเกิด นักวิชาการประสานความมั่นคง สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. และ ส.ต.หญิง ชลิยา สร้อยน้อย (ส.ท.)​ เจ้าพนักงานธุรการ สมค. ศปป.๕ กอ.รมน. ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน.โดยมี กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธี

ความคิดเห็น