วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564

วันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๒๕ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ กกล.ทอ.ฉก.๙ ณ ห้องประชุม กกล.ทอ.ฉก.๙ อ.หนองจิก จว.ป.น.

 20 ส.ค. 2563

วันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๒๕ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ กกล.ทอ.ฉก.๙ ณ ห้องประชุม กกล.ทอ.ฉก.๙ อ.หนองจิก จว.ป.น.วันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๑๕ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ ฉก.สงขลา ณ ห้องประชุม ฉก.สงขลา

ความคิดเห็น