วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564

วันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ และบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบก ครบรอบปีที่ี ๓๔ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ ภายในกองบัญชาการกองทัพบก

 27 ส.ค. 2563

วันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ และบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบก ครบรอบปีที่ี ๓๔ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ ภายในกองบัญชาการกองทัพบก

ความคิดเห็น