วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน.ที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน. ดังนี้

 22 ก.ย. 2563

วันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน.ที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน. ดังนี้

  • ร.ต.อาจศึก พันธุ์เสือทอง เป็น ร.ท.
  • และ น.ส.วริศรา อรรถจินดา เป็น ส.ต.หญิง

ความคิดเห็น