วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๔ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

 12 ต.ค. 2563

วันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๔ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

ความคิดเห็น