วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่ ๑๔ ต.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้กรุณาเป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมาย "คฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์" ให้กับ พ.อ.พิชญุตม์ เงินแถบ ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน. ในโอกาสนี้ กำลังพล สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน.ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย

 14 ต.ค. 2563

วันที่ ๑๔ ต.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้กรุณาเป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมาย "คฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์" ให้กับ พ.อ.พิชญุตม์ เงินแถบ ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน. ในโอกาสนี้ กำลังพล สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน.ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย

ความคิดเห็น