วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง กรมยุทธศึกษาทหารบก พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วย พล.อ.สมคิด ทับทิม ที่ปรึกษา ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะฯ เข้าร่วมหารือ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง แนวทางการจัดตั้ง “ สถาบันความร่วมมือวิจัยความพอเพียง ”

 15 พ.ย. 2564

วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง กรมยุทธศึกษาทหารบก พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วย พล.อ.สมคิด ทับทิม ที่ปรึกษา ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะฯ เข้าร่วมหารือ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง แนวทางการจัดตั้ง “ สถาบันความร่วมมือวิจัยความพอเพียง ” ระหว่าง กอ.รมน. และกรมยุทธศึกษาทหารบก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทำการวิจัย รวบรวมผลงานวิจัย และเผยแพร่ศาสตร์ความพอเพียงในรูปแบบวิชาการ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสะท้อนภาพการนำองค์ความรู้เรื่องความพอเพียงไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งประสานงานเรื่องโครงการความพอเพียง ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ทบ. และ กอ.รมน.

ความคิดเห็น