วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565

วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตามโครงการ " คำตอบอยู่ที่ตำบล" โดยมีเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้สนใจ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๐ กลุ่ม (ประมาณ ๔๘๐ คน) ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ ธ.ค. ๖๔ ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

 15 ธ.ค. 2564

วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตามโครงการ " คำตอบอยู่ที่ตำบล" โดยมีเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้สนใจ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๐ กลุ่ม (ประมาณ ๔๘๐ คน) ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ ธ.ค. ๖๔ ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี


ความคิดเห็น