วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันที่ ๗ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.สุทธิพงษ์ พืชมงคล ผอ.สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมคณะ เดินทางประสานการปฏิบัติด้านงานประชาสัมพันธ์ และหารือร่วมกับ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

 7 มิ.ย. 2565

วันที่ ๗ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.สุทธิพงษ์ พืชมงคล ผอ.สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมคณะ เดินทางประสานการปฏิบัติด้านงานประชาสัมพันธ์ และหารือร่วมกับ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยมี พ.ต.หญิง ตฤนณภสสร์ โยธาภักดิ์ หน.ผผรค.ศปชส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ื ๔ (F.M.93.5 Mhz) ด้วย
ความคิดเห็น