วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

วันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.อ.สุทธิพงษ์ พืชมงคล ผอ.สสน./สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ศปป.๕ กอ.รมน.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมี พล.อ.ศรชัย กาญจนสูตร จเร กอ.รมน. เป็นผู้นำในกิจกรรมจิตอาสา ณ ที่ตั้ง กอ.รมน. สวนรื่นฤดี

 27 ก.ค. 2565

วันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.อ.สุทธิพงษ์ พืชมงคล ผอ.สสน./สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ศปป.๕ กอ.รมน.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมี พล.อ.ศรชัย กาญจนสูตร จเร กอ.รมน. เป็นผู้นำในกิจกรรมจิตอาสา ณ ที่ตั้ง กอ.รมน. สวนรื่นฤดีความคิดเห็น