วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

วันที่ ๑ ส.ค. ๖๕ พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่นายทหารชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีผู้บังคับบัญชา และข้าราชการ ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธี ดังนี้ จ.ส.ท.ธีระยุทธ จันทร์สว่าง เป็น จ.ส.อ. และ ส.อ.หญิง กัญญาณัฐ คชรัตน์ เป็น จ.ส.ต.

 1 ส.ค. 2565

วันที่ ๑ ส.ค. ๖๕ พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่นายทหารชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีผู้บังคับบัญชา และข้าราชการ ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธี ดังนี้ จ.ส.ท.ธีระยุทธ จันทร์สว่าง เป็น จ.ส.อ. และ ส.อ.หญิง กัญญาณัฐ คชรัตน์ เป็น จ.ส.ต.

ความคิดเห็น