วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน ส่งมอบการบังคับบัญชาให้กับ พล.ต.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ณ สำนักงาน ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก โดยมีกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธี

 30 ก.ย. 2565

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน ส่งมอบการบังคับบัญชาให้กับ พล.ต.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ณ สำนักงาน ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก โดยมีกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธี

ความคิดเห็น