วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

วันที่ ๙ พ.ย. ๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะฯ เดินทางไปยัง สขว.กอ.รมน ภาค ๔ สน. เพื่อประสานการปฏิบัติและติดตามการดำเนินงานระบบการติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว (SMIC) และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

 9 พ.ย. 2565

วันที่ ๙ พ.ย. ๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะฯ เดินทางไปยัง สขว.กอ.รมน ภาค ๔ สน. เพื่อประสานการปฏิบัติและติดตามการดำเนินงานระบบการติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว (SMIC) และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยมี พล.ท. อุทิศ อนันตนานนท์ แม่ทัพน้อยที่ ๔/ผอ.สขว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ให้การต้อนรับ และในเวลา ๑๐.๐๐ น. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศปนย.จชต. และให้นโยบายในการปฏิบัติงานของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รวมทั้งร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้นำเครือข่ายระดับภาคกิจกรรม "คำตอบอยู่ที่ตำบล" ผ่านระบบ Zoom Meeting หลังจากนั้นเวลา ๑๒.๓๐ น. ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ จ.ส.ต.อนุดล มะลิสุวรรณ และ ส.ต.ต. เจษฏา ชนะวุฒิ จนท.ตำรวจ สังกัด กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค ๙ (แดนไทย ๕๔) ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุ เจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมาย ต่อผู้ก่อเหตุรุนแรง ในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านดอนรัก ต.ดอนรัก อ.หนอง จว.ป.น. ซึ่งเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.
ความคิดเห็น