วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566

วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๖ พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน., พล.ต.ธารา ปัญญาจันทร์ รอง ผอ ศปนย.จชต. พร้อมด้วยกำลังพล รวม ๕ นาย ลงพื้นที่

 14 มี.ค. 2566

วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๖ พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน., พล.ต.ธารา ปัญญาจันทร์ รอง ผอ ศปนย.จชต. พร้อมด้วยกำลังพล รวม ๕ นาย ลงพื้นที่ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ในพื้นที่ จว.ย.ล., จว.น.ธ. และ จว.ป.น. ดังนี้
๑. ฉก.ทพ.๓๐ และส่วนราชการในพื้นที่ อ.บันนังสตา จว.ย.ล.
๒. ฉก.ทพ.๔๙ และส่วนราชการในพื้นที่ อ.ศรีสาคร จว.น.ธ.
๓. ทลร.อโณทัย ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ป.น
๔. ฉก.ทพ.๔๓ ชมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในการ รปภ. ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จว.ป.น


ความคิดเห็น