วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2567

วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.และ คณะฯ เข้าพบปะหารือ ประสานการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา

 24 พ.ค. 2566

วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.และ คณะฯ เข้าพบปะหารือ ประสานการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา โดย นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวันราธิวาส/ผอ.รมน.จังหวัด น.ธ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.จังหวัด น.ธ. โดยมี น.อ. ธัชธรรม์ ณ สงขลา ร.น.รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ธ. และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ, แกนนำเครือข่าย จว.น.ธ. ให้การต้อนรับ

ความคิดเห็น