วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

วันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์แคมป์ปิ้ง จำนวน ๕๐ ชุด ให้กับเครือข่ายคำตอบอยู่ที่ตำบล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชาวเลปะนาเระ ในกิจกรรมงานเมาลิด

 17 ก.ย. 2566

วันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์แคมป์ปิ้ง จำนวน ๕๐ ชุด ให้กับเครือข่ายคำตอบอยู่ที่ตำบล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชาวเลปะนาเระ ในกิจกรรมงานเมาลิด บริเวณชายหาด เทศบาลตำบลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จว.ป.น. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่นำร่อง ตามกิจกรรมย่อยที่ ๓ ภายใต้โครงการ “คำตอบ อยู่ที่ตำบล” สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อจากนั้น ได้ร่วมรับประทานอาหาร/พบปะเยี่ยมเยือนกลุ่มแกนนำเครือข่าย รวมทั้งประชาชนที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยมี นายฮัดซัน ดอเลาะ นายกเทศมนตรีฯ , กอ.รมน.จว.ป.น., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ - ๕, ผู้แทนเทศบาลตำบลปานาเระ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ความคิดเห็น