วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

วันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค. ๖๖ ณ บริเวณถนนด้านข้างอาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

 12 ต.ค. 2566

วันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค. ๖๖ ณ บริเวณถนนด้านข้างอาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

ความคิดเห็น