วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติตามนโนบายเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโครงการ ”คำตอบ อยู่ที่ตำบล” ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนสวนป่าสมุนไพรเกษตรสามมิติภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จว.ส.ข. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 25 ต.ค. 2566

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติตามนโนบายเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโครงการ ”คำตอบ อยู่ที่ตำบล” ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนสวนป่าสมุนไพรเกษตรสามมิติภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จว.ส.ข. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความคิดเห็น