วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

เมื่อ ๒๕ ต.ค. ๖๖ ๑๙.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยม ชป. พิทักษ์พื้นที่ ร้อย.ร.๒๕๓๒ เพื่อรับฟังการชี้แจงแผนการปฏิบัติของ ชป.ฯ ในการเฝ้าตรวจระวังป้องกันการเกิดเหตุของ ผกร. ในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข. และการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยมี พ.อ. ยุทธนาม เพชรม่วง รอง ผบ.ฉก.สงขลา ให้การต้อนรับ และ ร.ท. บุญทวี บุญแก้ว ผบ.ร้อย.ร.๒๕๓๒ เป็นผู้บรรยายชี้แจง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 25 ต.ค. 2566

เมื่อ ๒๕ ต.ค. ๖๖ ๑๙.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยม ชป. พิทักษ์พื้นที่ ร้อย.ร.๒๕๓๒ เพื่อรับฟังการชี้แจงแผนการปฏิบัติของ ชป.ฯ ในการเฝ้าตรวจระวังป้องกันการเกิดเหตุของ ผกร. ในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข. และการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยมี พ.อ. ยุทธนาม เพชรม่วง รอง ผบ.ฉก.สงขลา ให้การต้อนรับ และ ร.ท. บุญทวี บุญแก้ว ผบ.ร้อย.ร.๒๕๓๒ เป็นผู้บรรยายชี้แจง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความคิดเห็น