วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

เมื่อ ๒๗ ต.ค. ๖๖, ๑๐.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. เป็นประธานในพิธีส่งมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในโครงการการส่งเสริมและยกระดับการแปรรูปอาหาร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี “ตู้อบลมร้อนแบบถาดหมุน” เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จว.ย.ล.

 27 ต.ค. 2566

เมื่อ ๒๗ ต.ค. ๖๖, ๑๐.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. เป็นประธานในพิธีส่งมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในโครงการการส่งเสริมและยกระดับการแปรรูปอาหาร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี “ตู้อบลมร้อนแบบถาดหมุน” เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จว.ย.ล. จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกสูตรแม่ผัว ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จว.ย.ล. โครงการนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กอ.รมน. โดย ศปป.๕ กอ.รมน. กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเครือข่าย/เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน ซึ่ง วช. ให้การสนับสนุนทุนการวิจัยและนวัตกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ในครั้งนี้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความคิดเห็น