วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ ๑๒ ก.พ. ๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ให้กับกำลังพล ที่ปฏิบัติงาน ศปป.๕ กอ.รมน. ณ สนามฟุตบอล ม.๑ รอ.

 12 ก.พ. 2567

วันจันทร์ที่ ๑๒ ก.พ. ๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ให้กับกำลังพล ที่ปฏิบัติงาน ศปป.๕ กอ.รมน. ณ สนามฟุตบอล ม.๑ รอ. พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท โดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายหมั่นออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาร่างกายให้พร้อมสำหรับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ได้จัดเลี้ยงอาหารเช้าให้กับกำลังพลรับประทานร่วมกันหลังจากการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ จากการปฏิบัติงานของกำลังพลด้วยความตั้งใจตลอดการปฏิบัติหน้าที่

ความคิดเห็น