วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๗, ๑๓.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. /ผอ.ศปนย.จชต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน. และ ศปนย.จชต. ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม ตรวจสอบ ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ และให้คำแนะนำเพิ่มเติมให้กับหน่วยปฏิบัติระดับกองร้อยในพื้นที่ จชต.

 13 มี.ค. 2567

เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๗, ๑๓.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. /ผอ.ศปนย.จชต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน. และ ศปนย.จชต. ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม ตรวจสอบ ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ และให้คำแนะนำเพิ่มเติมให้กับหน่วยปฏิบัติระดับกองร้อยในพื้นที่ จชต.ในการจัดทำพื้นที่ปฏิบัติการด้านการข่าว (IPB) ในจังหวัดนราธิวาส โดยมี พ.อ. ทรงเดช สุกนุ้ย รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส (๔) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ฉก.นราธิวาส ในการนี้ได้ ดำเนินการ สุ่มตรวจ จำนวน ๔ กองร้อย ได้แก่ ร้อย.ฉก.ทพ.๔๖๑๑ , ร้อย.ฉก.ทพ.๔๙๐๕, ร้อย.ปล.ที่ ๔ ฉก.นย. ทร.๓๓ และ ร้อย.ทพ.นย.๑๐

ความคิดเห็น