วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ศปป.5 กอ.รมน. มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาแก่เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมรับทราบปัญหา และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จชต.

 19 มี.ค. 2567

ศปป.5 กอ.รมน. มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาแก่เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมรับทราบปัญหา และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
.เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 67 เวลา 10.30 น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชน จชต. และมอบงบประมาณเพื่อการศึกษา, ทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง โดยคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุป แนวทางการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยมี พล.ต. เกรียงศักดิ์ วัฒนเกริก รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ป.น.
ในโอกาสนี้ พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมคณะฯ ได้มอบงบประมาณเพื่อการศึกษา จำนวน 123,340 บาท ให้แก่โรงเรียนอาลาวียะห์ อ.บันนังสตา จว.ย.ล. เพื่อนำงบประมาณไปปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และมอบทุนการศึกษาให้กับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จำนวน 25,000 บาท และอุปกรณ์การกีฬา เพื่อนำไปมอบต่อให้กับเยาวชน รวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ จชต. ต่อไป
โดยระบุว่า สำหรับการเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ มุ่งหวังให้สื่อมวลชนส่วนกลางจากกรุงเทพมหานครได้สัมผัสบรรยากาศ วิถีชีวิต การดำรงอยู่ของพี่น้องประชาชน ภายใต้เมืองพหุวัฒนธรรม พร้อมย้ำว่าต้องการให้สื่อมวลชนรับทราบ ได้เป็นเสียงสะท้อน ในการได้รับข้อมูลและส่งต่อข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการแก้ไขปัญหา คืนสันติสุขแก่พี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนใต้เป็นสำคัญ

ความคิดเห็น