วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

มะพร้าวบอนไซ ไม้ประดับเพิ่มมูลค่า ที่บาตูบือละ

 2 ก.ค. 2563 17:16 น.    เข้าชม 23891

          บอนไซ หรือ ไม้แคระ เป็นศิลปะแขนงหนึ่งในการปลูกพืชแบบย่อส่วน จากเดิมที่เป็นไม้มีขนาดใหญ่ นำมาปลูกในกระถางที่เล็กลง หมั่นดูแลตัดแต่งกิ่ง กำหนดให้อยู่ในกระถางนั้นๆ เพื่อให้มีรูปทรงเป็นไปตามที่ผู้ปลูกต้องการ เป็นที่นิยมของกลุ่มคนที่รักต้นไม้ ชนิดของพันธุ์ไม้ที่นำมาทำเป็นบอนไซมีด้วยกันหลากหลาย ปัจจุบันไม้ที่ได้รับความนิยม และนำมาเพิ่มมูลค่าเป็นไม้ประดับได้อย่างน่ารักก็คือ ต้นมะพร้าว เทคนิควิธีการปลูกมะพร้าวบอนไซ มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซีย ด้วยรูปทรงที่หลากหลาย  มีเอกลักษณ์เฉพาะต้นจึงได้รับความนิยม นอกจากรูปทรง และเส้นใบที่สวยงามแล้ว ยังมีการตกแต่งเพื่อโชว์กะลาภายในให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่ถูกใจผู้พบเห็น สามารถจำหน่ายได้ราคาดี

มะพร้าวบอนไซ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบาตูบือละ

          ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบาตูบือละ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา จัดตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ สถานที่ตั้งเป็นที่ดินของคนในชุมชน ซึ่งเจ้าของมีเจตนารมณ์อยากให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริมจากที่ดินรกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปัจจุบันมีสมาชิก ประมาณ ๒๐ ครอบครัว มาช่วยกันทำแปลงเกษตร เพื่อเก็บผลผลิตมาบริโภคในชุมชน และจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ นอกจากนั้น ศูนย์แห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการพบปะของชาวบ้านในชุมชน และการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจ กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๑๔ กรมทหารพรานที่ ๔๗ จังหวัดยะลา เข้ามาส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพเกษตร เช่น กิจกรรมการเพาะเห็ดนางรม ที่ชาวบ้านสามารถผลิตเพื่อส่งขายตลาดในพื้นที่ได้แล้ว และกิจกรรมการทำมะพร้าวบอนไซ

          การทำมะพร้าวบอนไซที่หมู่บ้านบาตูบือละ นั้นมีจุดเริ่มต้นจากการที่ทุก ๆ บ้านในชุมชนล้วนมีต้นมะพร้าวมากมาย บางครั้งมะพร้าวที่ร่วงหล่นแล้วแตกหน่อ ทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ การนำวัตถุดิบใน     พื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลาย ๆ พื้นที่ได้นำมาปรับใช้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนี่คือแนวทางของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบาตูบือละ หมู่ ๒ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา ซึ่งต้องการนำทรัพยากรที่มีอยู่มากมาย  ในพื้นที่ อย่างมะพร้าว มาแปรรูปเป็นมะพร้าวบอนไซ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องในชุมชน

          ขั้นตอนการทำเริ่มจากการคัดเลือกมะพร้าวแก่ที่แตกหน่องอกต้นแล้ว โดยคัดเลือกลักษณะพุ่มเตี้ย โคนใหญ่ แล้วนำมาปอกเปลือกมะพร้าวออก ด้านในจะมีรากมะพร้าวเดินออกจากลูกมะพร้าวแล้ว การปอกจึงต้องระมัดระวังไม่ให้รากได้รับการกระทบกระเทือนสามารถนำไปปลูกได้ ใช้ใบมีด และช้อน ตัดแต่งหรือขูดใยที่เหลือออกให้เกลี้ยงเกลา แล้วใช้กระดาษทรายขัดผิวให้ขึ้นลาย ตามด้วยการทาแลคเกอร์เพื่อความเงางาม ริดใบที่ไม่สวยงามออก แล้วนำไปลงกระถางโดยเลือกกระถางที่มีความสวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่า

จากบทบาทผู้พิทักษ์สู่ ผู้ส่งเสริมอาชีพ

          เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๑๔ กรมทหารพรานที่ ๔๗ จังหวัดยะลา จากบทบาท ที่ทำหน้าที่รักษาความสงบในพื้นที่ ได้ก้าวเข้ามาทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ จนเกิดความสัมพันธ์ที่คุ้นเคย ไว้วางใจ พึ่งพาซึ่งกันและกันในที่สุด โดยทางเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้เข้ามาอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านตำบลสะเอะ ให้สามารถเลี้ยงมะพร้าวธรรมดาให้เป็นมะพร้าวบอนไซได้ ซึ่งชาวบ้านได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งเด็กวัยรุ่น และผู้ใหญ่ ต่างหอบหิ้วผลมะพร้าวจากสวนของตนเองมาเข้าร่วมกิจกรรม

          จากมะพร้าวที่แตกหน่อธรรมดา ๆ ทิ้งไว้ตามเรือกสวน ไร่นา สามารถนำไปจำหน่ายในมูลค่าที่สูงขึ้นได้มีการออกร้านขายผลิตภัณฑ์ จำหน่ายในราคาเริ่มต้น ๓๕๐ บาท ไปจนถึงราคานับพันบาท ขึ้นอยู่กับลักษณะความสวยงามของแต่ละต้น นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความพอใจ และการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และนี่คืออีกหนึ่งรูปธรรมของความสามัคคี พลังแห่งความรัก ที่ชุมชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้ร่วมกันสร้างขึ้นนำไปสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เกิดกิจกรรมดี ๆ ในพื้นที่ เกิดการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาก่อให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ได้อีกทางหนึ่ง

ความคิดเห็น