วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

เทใจดอทคอม อีกช่องทางเทน้ำใจให้หลั่งไหลสู่ชายแดนใต้

 27 ส.ค. 2563 18:04 น.    เข้าชม 2170

          “เทใจดอทคอม” พื้นที่กลางสำหรับคนที่อยากมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม เว็บไซต์นี้มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากทำเรื่องดี ๆ เพื่อสังคม ซึ่งก็มีทั้งที่เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร กลุ่มคน และกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถทำเรื่องดี ๆ ให้เกิดขึ้นจริงและขยายผลต่อไป มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และ สถาบัน Change Fusion จึงร่วมกันสร้างพื้นที่กลางเพื่อชักชวนให้น้ำใจหลั่งไหลเข้ามาที่ตรงนี้ สมาชิกของเทใจดอทคอม ยังสามารถมีส่วนร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการที่ตนบริจาค และสามารถติดต่อพูดคุยกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง โดยผู้รับบริจาคแต่ละโครงการ ต้องบอกเล่าให้ผู้ต้องการบริจาคทราบได้ว่า โครงการทำอะไร เพื่อใคร แก้ปัญหาอะไรบ้าง กิจกรรมทำอะไร และใช้เงินเท่าไหร่ จากนั้นต้องอัพเดทว่าเอาเงินไปทำอะไร

          และเมื่อเราพิมพ์คำว่า ชายแดนใต้ หรือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ลงในช่องค้นหาของเว็บไซต์ เทใจ ข้อมูลที่ปรากฏขึ้น ได้แก่ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจำนวน 25 โครงการ ซึ่งมีทั้งโครงการที่ยังเปิดรับการระดมทุนอยู่ และโครงการที่สำเร็จแล้ว กลุ่มโครงการหลัก ๆ จำนวนมากที่สุดที่ขอรับการสนับสนุนได้แก่ โครงการหรือกองทุนเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเยียวยาเด็กกำพร้า     แม่เลี้ยงเดี่ยว หรือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ รองลงมาเป็นโครงการระดมทุนในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

เพื่อน้ำใจไทยไม่ขาดสาย

          สำหรับผู้ที่สนใจร่วมส่งต่อน้ำใจสู่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ สามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางเทใจดอทคอม โดยเข้าไปที่ URL taejai.com  ซึ่งข้อมูลปัจจุบัน ณ เดือนสิงหาคม 2563 โครงการ      ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ยังดำเนินการขอรับการระดมทุน มีดังต่อไปนี้

โครงการมอบทุนผู้ช่วยแพทย์แผนไทยแก่แม่เลี้ยงเดี่ยว

เป้าหมาย 14,740 บาท  ยอดบริจาคขณะนี้ (5 ส.ค. 2563) 37,824 บาท

          ดำเนินการโดย กลุ่มลูกเหรียง ร่วมกับ สถาบันแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พระครูวีระเขมคุณอุปถัมภ์ วัดปลักคล้า อำเภอคลองโข่ง จังหวัดสงขลา มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แม่เลี้ยงเดี่ยวใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เราจึงชวนทุกคนมอบนทุนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 10 ทุน เพื่อให้แม่เลี้ยงเดี่ยวมีรายได้ประจำ ความมั่นคงในระยะยาว สามารถดูแลตัวเองและลูกได้  โดยโครงการได้รับการสนับสนุนค่าหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง เพื่อ 28 โรงเรียน

เป้าหมาย 200,000 บาท ยอดบริจาคขณะนี้  (5 ส.ค. 2563) 81,947 บาท

          ดำเนินการโดยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เป็นโครงการดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว เพื่อให้คนไทยได้ร่วมมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน ด้วยการมอบหนังสือใหม่ หนังสือดีที่เหมาะกับวัย ให้กับเด็ก ๆ โดยใช้วิธีการเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โดยเชิญชวนให้คุณครูมาบอกเล่าเรื่องราวของห้องสมุดในโรงเรียนของตัวเอง ซึ่งมีโรงเรียนจากทั่วประเทศให้ความสนใจ และส่งคำตอบมากันมากมาย จึงเปิดการระดมทุนเป็น 2 รอบ คือ ปันบุ๊คส์ 2 ที่ระดมทุนสำเร็จแล้ว จำนวน 27 โรงเรียน และในปันบุ๊คส์ 3 ในปีนี้ ระดมทุนเพิ่มอีก 28 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการด้วย

Give for Child Fight COVID-19 เทใจให้เด็กชายแดนใต้ เพื่อชีวิตที่สดใส หลังโควิดหมดไป

เป้าหมาย 1,062,600 บาท ยอดบริจาคขณะนี้ (5 ส.ค. 2563) 252,249 บาท

          เด็ก ๆ และผู้ปกครองที่ยากไร้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนไม่น้อย ที่ไม่รู้ว่าหลัง COVID หมดไป จะมีชีวิตอยู่ต่อได้อย่างไร เด็ก ๆ จะมีเงินไปโรงเรียนไหม พ่อแม่จะมีข้าวสารหุงให้ลูกทานก่อนไปโรงเรียนหรือเปล่า สุขภาวะของพวกเขาจะเป็นอย่างไร การฟื้นฟูเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตอ และการฟื้นตัวหลังวิกฤตผ่านพ้นไปจะเป็นเช่นไร คงจะดีไม่น้อยถ้ามีมือหยิบยื่นมาช่วยเป็นมือบนแห่งการให้ “ให้หนึ่งน้ำใจของคุณ คือการให้” เพื่อเด็กชายแดนใต้และผู้ปกครองกว่า 300 ครัวเรือน ได้มีชีวิตที่สดใสหลัง COVID หมดไป

กองทุนเทใจช่วยครอบครัวเปราะบางให้รอดไปด้วยกัน

เป้าหมาย 1,425,545 บาท ยอดบริจาคขณะนี้ (5 ส.ค. 2563) 780,026 บาท

          ผลสำรวจครอบครัวกลุ่มเปราะบางจากหลายพื้นที่ของประเทศ การระบาดของ Covid-19 นอกจากผลด้านสุขภาพ ยังกระทบกับชีวิตของประชาชนกลุ่มที่ขาดโอกาสในอีกหลายด้วย เช่น ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ หรือแม้กระทั่งการขาดแคลนของอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะกับประชากรกลุ่มเปราะบางเช่น เด็กในบ้านพักเด็กเล็ก เด็กอ่อนในชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานรายวัน และอีกมากมาย ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการติดโรคมากขึ้นทวีคูณเพราะทำให้ครอบครัวเหล่านี้นอกจากจะสุขภาพแย่ลงเพราะขาดแคลน ยังยากลำบากต่อการเว้นระยะทางสังคม (social distancing)

          เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาด Covid-19 ให้ยังดำเนินชีวิตต่อไปได้ จึงเกิดเป็นความรวมมือระหว่างเทใจ Change Fusion กับหลากหลายมูลนิธิที่ทำงานกับประชากรกลุ่มเปราะบางดังกล่าวอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ ซึ่งเป็นที่มาของโครงการ “กองทุนเทใจช่วยคนเปราะบางรอดไปด้วยกัน” โดยทาง เทใจ จะร่วมมือกับองค์กรมูลนิธิในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือของชุมชนกลุ่มเปราะบาง และทำการจัดชุดยังชีพที่ประกอบด้วยหน้ากากผ้า ของอุปโภคบริโภค เช่น  ข้าวสาร อาหารแห้ง สบู่ ผงซักฟอก เงินเยียวยา หรือสิ่งของอื่น ๆ รวมถึงความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูอาชีพตามข้อมูลที่ทางโครงการรวบรวมได้มา

          มาร่วมกันเทน้ำใจสู่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ง่าย ๆ โดยการบริจาคผ่านเทใจดอทคอม คุณสามารถ ขอใบรับเงินเพื่อนำไปหักภาษีได้ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเทใจ ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อองค์กรที่นำยอดบริจาคไปหักภาษีได้ของกระทรวงการคลัง

ความคิดเห็น