วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565

เลื่อนการตรวจเลือกฯ (จ.ปัตตานี, จ.นราธิวาส, จ.ยะลา) เฉพาะหน่วยตรวจเลือกฯ ในพื้นที่ มทบ. 46

 23 ก.ค. 2563 12:19 น.    เข้าชม 2091

เนื่องในวันอีฎิ้ลอัดฮา วันที่ 31 ก.ค. 63 โดยกำหนดให้การตรวจเลือกฯ เลื่อนไปดำเนินการถัดจากวันสุดท้ายของการตรวจเลือกฯ

ความคิดเห็น