วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี

 3 ก.ค. 2560 18:43 น.    เข้าชม 6782

"เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้"

ปัตตานี จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพียบพร้อมด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เช่น มัสยิดกรือเซะ สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี๋ยว และพื้นที่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งผืนป่า สายน้ำ และท้องทะเล นับเป็นอีกจังหวัด ที่งดงามด้วยวิถีชีวิตของผู้คนและสภาพภูมิประเทศ

จังหวัดปัตตานีมีเนื้อที่ประมาณ 2,052 ตารางกิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยว

  • ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี๋ยว
  • วัดช้างให้ (วัดราษฏร์บูรณะ)
  • อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
  • มัสยิดกลางปัตตานี
  • มัสยิดกรือเซะ

ความคิดเห็น