วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

วิกฤตปะการังในท้องทะเลไทย

 3 ก.ค. 2560 18:47 น.    เข้าชม 3241

ปะการังชายฝั่งทะเลไทย

   ปะการังเหลือน้อย (<20%)
   ปะการังเหลือบ้าง (21% - 50%)
   ปะการังเหลือปานกลางขึ้นไป (>50%)
   ปะการังยังอุดมสมบูรณ์ (>80%)

ผลการสำรวจ
• ปัตตานี 100%
• นครศรีธรรมราช 93%

• สตูล
• ระยอง

• ประจวบคีรีขันธ์
• ตราด
• จันทบุรี
• ชลบุรี

• ภูเก็ต 17%
• ตรัง 16%
• กระบี่ 14%
• สุราษฏร์ธานี 12%
• พังงา 9%

ความคิดเห็น