วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน "เพื่อเชื่อมโยงทางยุทศาสตร์ ระหว่าง 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย, 8 รัฐของมาเลเชีย และ 10 จังหวัดในเกาะสุมาตราของอินโดนีเชีย กับห่วงโซืมูลค่าในระดับอาเซียน"

 4 ก.ค. 2560 16:56 น.    เข้าชม 4931

ความคิดเห็น