วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน "โครงการพัฒนา ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" เรื่องการ "ระเบิดจากข้างใน" ไม่ยัดเยียดสิ่งที่ไม่อยู่ในความต้องการ หรือไม่เหมาะสมกับบริบทของสังคม"

 4 ก.ค. 2560 16:57 น.    เข้าชม 5331

ความคิดเห็น