วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว

 5 ก.ค. 2560 18:51 น.    เข้าชม 3943

อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

น้ำตกทรายขาว เดิมเรียกว่า "น้ำตกกระโถน" ซึ่งมีต้นน้ำเกิดจากยอดเขานางจันทร์ในบริเวณทิวเขาทรายขาวสันกาลาคีรี เป็นน้ำตกตามธรรมชาติที่สวยงาม มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิดที่ควรแก่การศึกษาหาความรู้เป็นอย่างมาก มีเนื้อที่ครอบคลุมประมาณ 68,750 ไร่หรือกว่า 110 ตารางกิโลเมตร

ความคิดเห็น