วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2567

บูโดรักษ์สันติสุข

 6 ก.ค. 2560 18:36 น.    เข้าชม 4492

- เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ
- เร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย
- เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฏร ให้มีสิทธิ์ทำกินโดยชอบธรรม ตามกฏหมาย
- พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่
- ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ความคิดเห็น