วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

โครงการคลื่นลูกใหม่ชายแดนใต้

 6 ก.ค. 2560 18:46 น.    เข้าชม 3170

สนับสนุนการฝึกทักษะพื้นฐานการเป็นผู้ประกาศและนักประชาสัมพันธ์ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้

ความคิดเห็น