วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ จัดตั้งโครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

 11 ก.ค. 2560 18:51 น.    เข้าชม 4334

เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ 3 สาขา
1. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
2. ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์
3. ช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร

ความคิดเห็น