วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ "จุดร่วม" สำคัญของการพูดคุยเพื่อสันติสุข

 12 ก.ค. 2560 18:56 น.    เข้าชม 3476

ความคิดเห็น