วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

"การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...รัฐบาลได้มอบหมายให้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนี้ ลงไปเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการต่างๆให้มีผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม โดยตั้งเป้าหมายจะต้องลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้ได้ มากกว่าร้อยละ 60"

 17 ก.ค. 2560 20:14 น.    เข้าชม 2448

ความคิดเห็น