วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

นกเขาชวา

 19 ก.ค. 2560 21:28 น.    เข้าชม 5272

เป็นนกที่นิยมเลี้ยงเพื่อความสวยงามและฟังเสียงที่ไพเราะรวมถึงการเลี้ยงเพื่อแข่งขันเสียง

ความคิดเห็น