วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ศปป.5 กอ.รมน. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร งานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน.

 19 ก.ย. 2560 19:26 น.    เข้าชม 4201

ความคิดเห็น