วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ด้วยพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชประสงค์ให้บ้านเมือง จชต. มีความสงบสุข เป็นสิ่งที่ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. ให้กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. ยึดมั่นและดำรงไว้

 19 ก.ย. 2560 19:30 น.    เข้าชม 2425

ความคิดเห็น